Coincidencias (17) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
síndrome de budell curt
2.
B.
EXTRACCIÓ SNG (3)
3.
C.
NUTRICIÓ PARENTERAL
4.
D.
SONDA LLASTADA
5.
E.
MANTENIMENT SNG
6.
F.
llum distal
7.
G.
INDICACIONS DE NPT
8.
H.
MANTENIMENT CVC
9.
I.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
10.
J.
BOSSES DE NPT (3)
11.
K.
infeccions més habituals de ntp
12.
L.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
13.
M.
N. ENTERAL
14.
N.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
15.
O.
TIPUS DE SONDES(5)
16.
P.
manipulació correcte ntp (8)
17.
Q.
N. ENTERAL
VIES D'ACCÉS (8)