Coincidencias (17) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
NUTRICIÓ PARENTERAL
2.
B.
manipulació correcte ntp (8)
3.
C.
BOSSES DE NPT (3)
4.
D.
MANTENIMENT CVC
5.
E.
SONDA LLASTADA
6.
F.
EXTRACCIÓ SNG (3)
7.
G.
síndrome de budell curt
8.
H.
N. ENTERAL
VIES D'ACCÉS (8)
9.
I.
llum distal
10.
J.
infeccions més habituals de ntp
11.
K.
TIPUS DE SONDES(5)
12.
L.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
13.
M.
N. ENTERAL
14.
N.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
15.
O.
MANTENIMENT SNG
16.
P.
INDICACIONS DE NPT
17.
Q.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)