Coincidencias (17) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
síndrome de budell curt
2.
B.
SONDA LLASTADA
3.
C.
MANTENIMENT CVC
4.
D.
INDICACIONS DE NPT
5.
E.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
6.
F.
TIPUS DE SONDES(5)
7.
G.
BOSSES DE NPT (3)
8.
H.
manipulació correcte ntp (8)
9.
I.
MANTENIMENT SNG
10.
J.
N. ENTERAL
11.
K.
llum distal
12.
L.
N. ENTERAL
VIES D'ACCÉS (8)
13.
M.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
14.
N.
infeccions més habituals de ntp
15.
O.
EXTRACCIÓ SNG (3)
16.
P.
NUTRICIÓ PARENTERAL
17.
Q.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)