• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/13

Click para voltear

13 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
1.     Hoe zou je graag de eerste dag onthaald worden?
"Ik zou graag een gesprek met mijn baas hebben
Ik zou graag de werking van het bedrijf kennen,
Ik zou graag mijn collega’s leren kennen
Ik zou graag meer weten over mijn werk
2. Werk je graag alleen of met anderen?
"Teamwork is altijd belangrijk
Soms heb ik het nodig om alleen te werken, maar altijd in overleg met het team.
3. Neem je graag initiatieven of laat je die liever aan anderen over?
"Ik geef graag nieuwe en originele ideeën
Ik neem graag de beslissing in een team
4. Wat zijn jouw verwachtingen van je overste?
"Ik spreek graag met mijn overste over twijfels en problemen van het werk
Ik zou graag de steun van mijn baas
Ik wil graag bijdragen met mijn ideeën
5. Wat verwacht je van je collega’s?
"Ik zou graag de steun en het geduld krijgen van mijn collega's
Ik zou graag een goede relatie hebben
Ik zou graag in team werken.
6. Als je collega iets uitlegt, en je hebt het niet begrepen. Durf je het nog eens te vragen? Wat ga je doen? Wat ga je dan zeggen?
"Ik moet veel gegevens hebben over het project. Dat is belangrijk.
Ik moet altijd verder vragen totdat alles duidelijk is.
Ik zeg “Kan u het nog eens uitleggen, alstublieft?”
7. A. Ben jij vertrouwd met het begrip ‘multidiciplinair team’?
Het is een groep van verschillende mensen dat voor eenzelfde objectief werken
B. Wie zit in jouw team?
Collega-informatici en commercieel verantwoordelijke
C. Wat is jouw rol in het team ?
Ik moet vooral duidelijk communiceren
8. Als iemand in je team zijn werk niet of niet goed doet, wat ga je dan doen?
"Ik wil weten wat het probleem is.
Ik probeer hem te helpen.
9. Geef een voorbeeld van een situatie waarin je collegiaal was.
"Ik werkte als office manager.
Er was veel werk in de zomer.
We waren met 3 mensen met verschillende jobs in het kantoor.
We hielpen elkaar wanneer er problemen waren.
10. Geef een voorbeeld van een situatie waarin je juist niet collegiaal was. Wat was de reden?
"Ik begon mijn werk als office manager.
Ik was verantwoordelijk voor verschillende taken.
Mijn overste gaf me taken die zijn werk waren.
Ik sprak met mijn baas maar hij hielp me niet
Er waren problemen en mijn overste verliet het bedrijf
11. Voor welke eigenschappen heb jij een allergie?
"Mensen zonder respect
Mensen met een slecht humeur
Mensen die liegen