• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/36

Click para voltear

36 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Gainbehera
Decadencia
Egonkortasun
Estabilidad
Ekarpen
Aportacion
Etekin /Onura
Ganancia (material)/ Beneficio (inmaterial)
Aurrekari
Precedente
Ogasun
Hacienda
Gaur-gaurkoz
A día de hoy
Hurrenez hurren
Consecutivamente
Barne Produzto Gordina (BPG)
PIB
egokitu
corresponder, adaptarse, adecuarse.
azkura egin /azkura
rascar /picor
Portaera
Conducta, comportamiento
sasieskola egin
piper egin
ziria sartu
engainatu
ondoeza
malestar
bere apunte eta guzti
con apuntes y todo
Gaitz erdi
Menos mal, (que no es tan malo)
albo ondorio
efecto secundario
bahetu
crivar
iruzur/izurri
engaño/epidemia
osasunaren munduko erakundea
ome
ustelkeria
corrupcion
ez du astorik jaitsi
no bajarse del burro
gabezin
carencia
Hainbestean
Tirando (asterketa, ez da ondo, ez da gaizki)
gisa/ giza
a modo/ hombre, humano
Akaso
Agian
Asetzeaz gain
Además de satisfacer
Batez ere/ batik bat
Sobre todo
besteak beste
entre otros
Nori+ buruzko
Noren +gaineko
delante frase negativa + ezta urrik ere
ezta pentsatu ere
hutsaren hurrengoa
insignificante
Mugetatik at
fuera de fronteras
eskumen
competencia
irizpide
criterio