• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/51

Click para voltear

51 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
barber
barber
nephew
nebot
niece
neboda
among
entre (3 O més)
beside
junt a
for
per, durant, des de fa
over
per sobre de, a laltre costat
of
de
come across
trobar algú per quasualitat
come up with
ocurrir (idea, solucio)
bring up
mencionar algo
back up
apoiar
carry out
llevar a cabo
house wife
ama de casa
bed clothes
roba llit
near
aprop de
into
en, a dins
except
excepto
before
abans, davant de
against
contra
clock
rellotge
building
edifici
knee
genoll
elbow
colze
farmer
granja
drop off
dejar a alguien en un sitio
find out
averiguar
get along
llevarse bien
get back to
responder mas tarde
get over
superar
hurry up
donar-se pressa
look after
cuidar algu
make up
recuperar
pick up
recollir
point out
senyalar
set up
fundar/establir
turn up
pujar volum/aparèixer(persona) va aparèixer tard a la reunio
turn down
baixar volum/rechazar(proposta matrimoni)
clean up
netejar i ordenar
put away
guardar
take off
treure/despegar avio
hang up
penjar (roba/telèfon)
grow up
creixer
move in
canviar de casa
move out
marxar de casa -- et fan fora (marxar de casa els pares)
give away
regalar/donar
stay up
quedarse despert
make up
inventar històries (mentir)
hang out with
gastar temps amb
let out
deixar que surti algo d algun lloc tancat
throw out
tirar fora(escombraries)