• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/5

Click para voltear

5 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Introducción. Do sé**** XII ao XIV (12 ao 14)
A partir do sé**** XII dase en Europa un:

_ Desenvolvemento económico
- Renacer das cidades

debido a :
-Melloras na agricultura---> incremento das colleitas
---> aumento da poboación
- Cesamento das invasións

AS cidades eran:
- Centros de producción artesanal
- Centros de inercambios de produtos

As cidades eran gobernadas pola burguesía, circunstancia que aproveitaron os rei para afianzarse no poder fronte á nobreza, que ameazaba e cuestionaba o poder dos monarcas.

Burguesía: habiantes dun burgo ou cidade (Burgos, Estrasburgo, Edinburgo, Hamburgo) Esta clase social non existía ata entón.
Introducción: Desde mediados do sé**** XIV
Expandíuse a peste negra e Europa sufrío unha gran crise:
- Económica
- Social

Tanto no campo como nas cidades
A fin das grandes invasións
- A última delas a invasión dos normandos en Inglaterra e norte de Francia (rexión de Normandía)

- Deuse un pacto entre os señores feudais (Tregua de Deus) para facilitar a circulación de persoas e mercadorias nos camiños de Europa
A expación agraria
Aumentou a produtividade das terras cultivadas debido a:

- Novos métodos de cultivo:
rotación triena (a terra só tiña que deixar de
producir un ano)
emprego do esterco coma fertilizante..

- Novos instrumentos agrícolas:
arado de veso (antes empregábase o romano)
uso da coleira nos animais de tiro

- Utilización de muiños de vento en de auga para moer o gran

Todo isto deu coma resultado o aumento do excedente agrario e ---> posibilidade de levalo para a súa venda nas vilas e cidade ---> máis comercio
ggg
ggg