• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/66

Click para voltear

66 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
COMER
MANQ'AÑA
LEER
ULLAÑA
ESCRIBIR
QILLQAÑA
CORRER
T'IJUÑA / JALAÑA
TOMAR
UMAÑA
TRABAJAR
IRNAQAÑA
CANTAR
YAYLLIÑA
BAILAR
THUQHUÑA
CAMINAR
SARNAQAÑA
NADAR
TUYUÑA
COCINAR
PHAYAÑA
COCINAR
PHAYAÑA
LLAMAR
JAWSAÑA
HABLAR
ARXAYAÑA
DORMIR
IKIÑA
LLORAR
JACHAÑA
PEINAR
SANUSIÑA
PEINARSE OBJETO
CHHAXRASIÑA
BESAR
JAMP'ATIÑA
HABLAR
ARSUÑA/PARLAÑA
FUMAR
PITAÑA
JUGAR
ANATAÑA
APRENDER
YATIQAÑA
MIRAR
UÑCH'UKIÑA
ESCUCHAR
IST'AÑA
REIR
LARUÑA
COMPRAR
ALAÑA
PENSAR
LUP'IÑA
CURAR
QULLAÑA
GRITAR
WARARIÑA
QUERER /AMAR
MUNAÑA
BAÑARSE
JARISIÑA
PASTEAR
AWATIÑA
ABRAZAR
QHUMANTAÑA
CONSTRUIR
UTACHAÑA
ENSEÑAR
YATICHAÑA
BARRER
PICHAÑA
VENDER
ALJAÑA
CONTAR
JUKHUÑA
PELEAR
NUWASIÑA
SALUDAR
ARUNTAÑA
TEJER
P'ITAÑA
ROMPER
P'AKJAÑA
SEMBRAR
YAPUCHAÑA
CARGAR
Q'IPIÑA
BAUTIZAR
SUTIYAÑA
EMBORRACHARSE
MACHAÑA
REGALAR
WAXT'AÑA
CASARSE
JAQICHASIÑA
GANAR
ATIPAÑA
DECORAR
K'ACHACHAÑA
ABRIR
JIST'ARAÑA
ENTRAR
MANTAÑA
SALIR
MISTUÑA
COSTURAR / COSER
CH'UKUÑA
FESTEJAR
URUYAÑA
DIBUJAR
JAMUQAÑA
RENEGAR
THITHIÑA
ALEGRAR
KUSISIÑA
CORTAR
KHUCHUÑA
OLER
MUKHIÑA
APLAUDIR
T'AXLLIRAÑA
SENTARSE
QUNUÑA
LAVAR ROPA
T'AXSUÑA
LIMPIAR
Q'UMACHAÑA
MENTIR
K'ARISIÑA