• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/52

Click para voltear

52 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Manq'aña
Comer
Ullaña
Leer
Qillqaña
Escribir
Tijuña
Correr
Jalaña
Trotar
Umaña
Tomar
Irnaqaña
Trabajar
Jaylliña
Cantar
Thuqhuña
Bailar
Tuyuña
Nadar
Sarnaqaña
Caminar
Phayaña
Cocinar
Arxayaña
Hablar por teléfono
Jawsaña
Llamar por teléfono
Saminchaña
Pintar
Ikiña
Dormir
Jachaña
Llorar
Sanusiña
Peinar cabello corto
Chharxrasiña
Peinar cabello largo
Jamp'atiña
Besar
Arsuña
Hablar
Parlaña
Hablar
Pitaña
Fumar
Anataña
Jugar
Yatiqaña
Estudiar
Uñch'ukiña
Mirar hacia arriba
Ist'aña
Escuchar
Laruña
Reir
Alaña
Comprar
Lup'iña
Pensar
Qullaña
Curar
Warariña
Gritar
Munaña
Enamorar
Jarisiña
Bañar
Awatiña
Pastorear
Qhumantaña
Perdonar
Utachaña
Construir
Yatichaña
Enseñar
Pichaña
Barrer
Aljaña
Vender
Jakhuña
Contar
Nuwasiña
Pelear
Arutaña
Saludar
P'itaña
Tejer
P'akjaña
Romper
Thuqtaña
Saltar
Aptaña
Levantar pesado
Sutiyaña
Bautizar
Machaña
Tomar bebidas alcoholicas
Waxtaña
Regalar
Jaqichasiña
Casar
Atipaña
Ganar