• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/3

Click para voltear

3 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Proves geològiques datació absoluta
Radioactivitat
Paleomagnetisme
Isòtops per a datació de fòssils i roques
Fòssils --> Carboni 14:< 50 000 anys
Roques --> Potassi 40: > 50 000 anys
Explica arbre filogenètic
Mostra les relacions evolutives entre espècies o entitats que es creu que tenen ascendència comú