• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/53

Click para voltear

53 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
Els tres nivells son
a) categories granaticals
b) sintagmes
c) funcions sintàctiques
CSF
Què és un sintagma?
Són un conjunt de paraules que s’agrupen al núcli
conjunt
Què és el subjecte?
Qui fa l’acció del verb
qui
Punts del subjecte
- pot no ser-hi (el·líptic)
- hi han frases q no en tenen subjecte (oracio impersonal) fenomens naturals i haver
eliptic i or impersonal
Def predicat
Part de la oració que conte el verb i més complements
part
punts del predicat
- verbs el·liptics (jo canto i tu tambe)

-verbs transitius (exigeix un CD)
eliptics i trans
Complement directe
és l’objecte sobre el qual recau directament l’accio expressada per un verb transitiu
objecte verb trans
Def predicat
Part de la oració que conte el verb i més complements
part
punts del predicat
- verbs el·liptics (jo canto i tu tambe)

-verbs transitius (exigeix un CD)
eliptics i trans
Complement directe
és l’objecte sobre el qual recau directament l’accio expressada per un verb transitiu
objecte verb trans
CI:
generalment es el destinatari de la accio del verb/OD
destinatari
Def predicat
Part de la oració que conte el verb i més complements
part
punts del predicat
- verbs el·liptics (jo canto i tu tambe)

-verbs transitius (exigeix un CD)
eliptics i trans
Complement directe
és l’objecte sobre el qual recau directament l’accio expressada per un verb transitiu
objecte verb trans
CI:
generalment es el destinatari de la accio del verb/OD
destinatari
CRV o sintagma prep
objecte sobre el qual recau l’acció expressada per un verb de regim prep
objecte
Def predicat
Part de la oració que conte el verb i més complements
part
punts del predicat
- verbs el·liptics (jo canto i tu tambe)

-verbs transitius (exigeix un CD)
eliptics i trans
Complement directe
és l’objecte sobre el qual recau directament l’accio expressada per un verb transitiu
objecte verb trans
CI:
generalment es el destinatari de la accio del verb/OD
destinatari
CRV o sintagma prep
objecte sobre el qual recau l’acció expressada per un verb de regim prep
objecte
CC:
conte les circumstancies en les quals es produeix l accio del verb (lloc, temps i mode)
circumstancies
Def predicat
Part de la oració que conte el verb i més complements
part
punts del predicat
- verbs el·liptics (jo canto i tu tambe)

-verbs transitius (exigeix un CD)
eliptics i trans
Complement directe
és l’objecte sobre el qual recau directament l’accio expressada per un verb transitiu
objecte verb trans
CI:
generalment es el destinatari de la accio del verb/OD
destinatari
CRV o sintagma prep
objecte sobre el qual recau l’acció expressada per un verb de regim prep
objecte
CC:
conte les circumstancies en les quals es produeix l accio del verb (lloc, temps i mode)
circumstancies
complement atributiu
són característiques i qualitats del subjecte, nomes hi son en verbs copul·latius
caracterisstiques i qual
Def predicat
Part de la oració que conte el verb i més complements
part
punts del predicat
- verbs el·liptics (jo canto i tu tambe)

-verbs transitius (exigeix un CD)
eliptics i trans
Complement directe
és l’objecte sobre el qual recau directament l’accio expressada per un verb transitiu
objecte verb trans
CI:
generalment es el destinatari de la accio del verb/OD
destinatari
CRV o sintagma prep
objecte sobre el qual recau l’acció expressada per un verb de regim prep
objecte
CC:
conte les circumstancies en les quals es produeix l accio del verb (lloc, temps i mode)
circumstancies
complement atributiu
són característiques i qualitats del subjecte, nomes hi son en verbs copul·latius
caracterisstiques i qual
complement predicatiu
son caracteristiques i qualitats del subjecte, nomes en els verbs que no son copul·latius
no copulatius
Def predicat
Part de la oració que conte el verb i més complements
part
punts del predicat
- verbs el·liptics (jo canto i tu tambe)

-verbs transitius (exigeix un CD)
eliptics i trans
Complement directe
és l’objecte sobre el qual recau directament l’accio expressada per un verb transitiu
objecte verb trans
CI:
generalment es el destinatari de la accio del verb/OD
destinatari
CRV o sintagma prep
objecte sobre el qual recau l’acció expressada per un verb de regim prep
objecte
CC:
conte les circumstancies en les quals es produeix l accio del verb (lloc, temps i mode)
circumstancies
complement atributiu
són característiques i qualitats del subjecte, nomes hi son en verbs copul·latius
caracterisstiques i qual
complement predicatiu
son caracteristiques i qualitats del subjecte, nomes en els verbs que no son copul·latius
no copulatius
complement agent
conte qui fa l’accio en una frase pasiva
passiva
concorda genere i nombre i no te un verb copul·latiu
El complement predicatiu
concorda genere i nombre i no te un verb copul·latiu
El complement predicatiu
(verb + prep)
CRV O COMPLEMENT PREPOSICIONAL
per trobar-lo, passem la oracio a passiva
CD
confiar en es...
CRV
confiar en es...
CRV
la Laia es alta: alta es...
complement predicatiu