• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/27

Click para voltear

27 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Què fou la “Renaixença”? En quin moviment cultural europeu de principis del segle XIX s’inclou?
Es coneix com, la Renaixença, el moviment cultural que va sorgir a Catalunya a la dècada de 1830, caracteritzat principalment per la voluntat de la recuperació literària de la llengua catalana. Aquest moviment va desembocar el catalanisme polític.
Quina obra marca l’inici de la Renaixença? A quin any es publicà i qui fou el seu autor ?
L’inici d’aquest moviment es sol marcar amb la publicació de La Pàtria al 1833, escrita per Bonaventura Carles Aribau.
Per què va ser important Josep Pau i Ballot?
Perquè, les crides de Josep Pau i Ballot, juntament amb Joaquim Rubió i Ors, van fer efecte tant entre els literats com els intel·lectuals, els historiadors, els poetes, els juristes i els folkloristes vinculats a les elits socials de la burgesia. Així, en conseqüència, es van restaurar els Jocs Florals, concurs de poesia que dinamitzava i prestigiava l’ús del català com a llengua pròpia i símbol de la pàtria.
Quina persona, de pseudònim “Lo gaiter del Llobregat” es va significar pels seus poemes al Diario de Barcelona? Per quin escrit és especialment conegut aquest poeta?
Qui va escriure aquests poemes va ser el poeta Joaquim Rubió i Ors, conegut especialment per la seva obra Lo gaiter del Llobregat, un recull de poemes publicat el 1839.
Quin concurs de poesia, restaurat l’any 1859, es va significar per dinamitzar i prestigiar l’ús del català com a llengua pròpia?
Va ser la restauració del Jocs Florals, el qui va dinamitzar i prestigiar l’ús del català. Van participar diversos autors que van guanyar èxit al concurs com Federic Soler i Hubert o Joaquim Rubió i Ors.
Quines institucions es van encarregar de prestigiar el moviment de la Renaixença?
Les principals institucions que van prestigiar aquest moviment van ser la Universitat de Barcelona, l’Acadèmia de Bones Lletres i l’Ateneu Barcelonès.
Qui era el representant dins la “cultura popular” de donar una empenta al “català que ara es parla” en contraposició a l’arcaitzant i “poc viu” defensat per la Renaixença? Esmenta alguna obra d’aquesta autor.
El primer defensor de la reivindicació de l’ús del “català que ara es parla” va ser Frederic Soler i Hubert, conegut amb el pseudònim de Serafí Pitarra. Va participar als Jocs Florals i le seves obres més populars van ser La botifarra de la llibertat (contra la guerra d’Àfrica) i L’esquella de la torratxa (contra el caciquisme).
Què foren els “Cors de Clavé”? Quina va ser la 1ª Societat Coral catalana?
Els Cors de Clavé van ser un conjunt de societats corals fundades per Josep Anselm Clavé al s. XIX, per tal d’elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant. La 1ª societat coral catalana va ser “La Fraternitat” (1850), derivada de la societat filharmònica L’Aurora, creada per Clavé el 1845, anomenada Euterpe des del 1857.
Quins 3 factors conflueixen en l’Èxit de la “Renaixença”?
El 1er factor que va confluir a l’èxit de la Renaixença va ser l’expressió cultural d’una evolució social catalana diferenciada de la resta d’Espanya: una societat que s’anava industrialitzant amb una burgesia forta, poc vinculada inicialment al poder de l’Estat. En segon lloc, una reacció contra el fort centralisme cultural i polític amb que es construïa un nou Estat liberal. Fins i tot els sectors moderats (Joan Mañé i Flaquer), criticaven les intencions homogeneïtzadores de l’Estat. I, per últim, la influència del romanticisme europeu, que valorava exageradament el passat medieval dels pobles.
Quines 2 idees bàsiques conflueixen en els orígens del catalanisme polític?
El catalanisme es va basar en dues idees bàsiques: la del progrés, procedent del federalisme i la de la tradició, en part provinent del carlisme.
Quan es va realitzar i quins van ser els principals acords presos durant el 1r. Congrés Catalanista? Quina entitat es va decidir crear?
El 1er Congrés Catalanista, impulsat per Valentí Almirall el 1880, va acordar aquest mateix any nomenar una comissió defensora del dret català, crear una Acadèmia de la Llengua Catalana i fundar una entitat que coordinés el moviment catalanista. D’acord amb aquests desitjos, l’entitat creada fou el Centre Català, al 1882.
Quin document important pel catalanisme redactà el Centre Català al 1885? A quina persona es presentà el document? Què es pretenia amb aquest document?
Malgrat ser nombrat primerament Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, es coneix com Memorial de Greuges el document redactat per Valentí Almirall, de part del Centre Català. Va ser lliurada al rei, Alfons XII, en un acte públic, celebrat al vestíbul de la Llotja de Barcelona, presidit per Joaquim Rubió i Ors. Al document es feien paleses les queixes i les reclamacions que Catalunya tenia vers Espanya. Catalunya defensava la seva economia, dret tradicional i la seva llengua en aquest document amb la proposta d’una monarquia regionalista i d’un estat format per regions espontàniament harmonitzades.
Quines persones van marxar del Centre Català i van formar al 1887 una nova agrupació? Com es deia aquesta?
L’any 1887, els elements més conservadors del Centre Català, com ara l’escriptor Àngel Guimerà i l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, se’n van deslligar i van fundar una nova agrupació, coneguda amb el nom de Lliga de Catalunya.
Quin document important pel catalanisme, redactà al 1888 aquesta agrupació? Què es demana en ell?
El primer acte públic polític de la Lliga de Catalunya va ser el Missatge a la Reina regent, Maria Cristina l’any 1888, on es demanava la reivindicació de les Corts Generals a Catalunya, llengua catalana oficial, autonomia… Al contrari del Memorial de Greuges, que elevava la moral del rei abans de demanar peticions, en aquest Missatge es veuen les demandes més clares.
Quins foren els dos principals representants del catalanisme conservador? Fes un breu resum al voltant dels fets més importants per al catalanisme d’ambdós personatges.
Els principals representants foren Joan Mañé i Flaquer i el bisbe de Vic, Josep Torras i Bages. El primer va ser un dels periodistes més llegits de Catalunya. durant més de quaranta anys va ser l’ànima del Diario de Barcelona des d’on defensava la seva tesi d’una Catalunya que tenia una personalitat històrica que els governs espanyols havien de respectar.
L’altra influència conservadora, provinent de l'Església, representada per Torras i Bages, va ser la publicació de La tradició catalana l’any 1892. Va fomentar el seu catalanisme en els fonaments històrics i tradicionals d’arrel cristiana. Va aconseguir atreure cap al catalanisme bona part de les bases que havien donat suport al carlisme.
Quina entitat es va fundar al 1891 derivada de la Lliga de Catalunya? Quines 2 tendències convivien a l’interior d’aquesta societat? (Explica-les)
A partir de la Lliga de Catalunya es va crear la Unió Catalanista (1891) que agrupava diverses entitats unides pel seu catalanisme tot i que fossin d’ideologia i sensibilitats diferents. Dins de la Unió hi havia dues tendències: la dels intel·lectuals aplegats al voltant de la revista La Renaixensa que postulaven l’apoliticisme i la de les persones de la Lliga Regionalista que s’agrupaven al voltant de la revista La Veu de Catalunya.
A quina ciutat va realitzar aquesta entitat una assemblea, de la qual es va derivar un document clau pel catalanisme polític? Quin any succeí això i com es denominà el document? Qui presidí aquesta assemblea?
Van convocar una assemblea a Manresa on es va aprovar les Bases per a la Constitució Regional Catalana, conegudes amb el nom de Bases de Manresa (1892). Van ser presentades com a projecte per una ponència de la Unió Catalanista davant el consell de representant de les associacions catalanistes reunides a Manresa. Les Bases van ser inspirades vagament en la fórmula federalista.
Va ser presidida per Lluís Domènech i Montaner i Enric Prat de la Riba, aquest últim com a secretari.
A quines altres ciutats es van organitzar més assemblees per part de la mateixa agrupació?
Van tenir lloc més assemblees a Reus (1893, sobre els mitjans d’actuació del catalanisme), a Balaguer (1894, sobre el sistema tributari) i a Olot (1895, sobre obres públiques).
Per què es va redactar al 1897 el “Missatge al Rei dels Hel·lens” per part de la mateixa entitat?
Va ser escrit també per la Unió Catalanista. Al document s’expressava la solidaritat dels catalanistes amb els habitants de Creta, llavors sota domini turc.
Què va succeir al 1899 des del punt de vista del catalanisme polític?
Al 1899 el sector actiu en política de la Unió Catalanista es va separar i va formar el Centre Nacional Català. A partir de llavors, aquesta entitat va entrar en crisi.
Per què fou important el “Pacte de Tortosa”?
El Pacte de Tortosa fou un manifest ideològic i projecte d’organització de les forces republico-federalistes de Catalunya, València les Balears i Aragó arran d’una reunió a Tortosa al 1869. La reunió va ser presidida per l’alcalde de Tortosa, Manuel Bes i Hediger. La signatura del Pacte de Tortosa és la primera expressió pràctica del federalisme pacifista, ja que rebutjava el separatisme. El principal representant federalista de l’època va ser Pi i Maragall.
Quan es va imposar una constitució monàrquica el 1869 es va produir un aixecament de caràcter federalista i, amb la Primera República, a Barcelona s’intentà la proclamació de l’Estat Català dins la República Federal Espanyola.
Què era la “Veu de Catalunya”?
Va ser una revista (que esdevindria més tard diari). Els membres de la Lliga Regionalista li donaven suport.
Quin partit conservador fundat al 1901 va significar la 1ª gran incursió en política del catalanisme?
Finalment, després de diverses escissions i fusions, al 1901 es va fundar la Lliga Regionalista, liderada per personatges com Prat de la Riba o Francesc Cambó.
Quins 3 cercles importants hi havia dins el catalanisme durant els primers anys de la Restauració? Quina altra opció vinculada a les estructures de l’Antic Règim garantia la conservació de les tradicions i de les antigues constitucions?
El tres cercles que va haver al catalanisme els primers anys van ser: els intel·lectuals o catalanistes culturals, aplegats al voltant de la revista La Renaixensa,advocats periodistes, arquitectes, etc.són de caràcter conservador i inclouen part de l’alta burgesia barcelonina; el grup catòlic del setmanari de Vic La Veu del Montserrat, els vigatanistes (format per prohoms de la Catalunya central), de tendencia conservadora i profundament religiosa, liderat majoritàriament per “gent d’Església” (Josep Torras i Bages) i finalment, els federals encapçalats per Valentí Almirall (1841- 1904), representants del catalanisme laic, democràtic i d’esquerres.
Quina importància va tenir el llibre Lo Catalanisme?
VA ser escrit per Valentí Almirall, considerat el pare del catalanisme. Al llibre es plasma el seu pensament. Va aparèixer per primera vegada a la festa dels Jocs Florals de Barcelona el 1886, presidida per Almirall aquell any.
El llibre constitueix la primera exposició sistemàtica de la doctrina catalana (particularisme) i proposava com a solució el federalisme. El catalanisme libreal, democràtic i republicà fou combatut pels sectors catalanistes conservadors (Joan Mañé i Flaquer, "El regionalismo", 1902).
Quins van ser els personatjes principals del federalisme, progressisme i conservador?
Federalista --> Pi i Maragall (Década dels 70)
Progressista --> Valentí Almirall (Década dels 80)
Conservador --> J. Torras i Bages (Década dels 90)
Què va ser l'origen de la Reinaxença?
Tradicionalment, es creia que fou el poema d'Almirall, "La pàtria", el principal impulsor del moviment però, aquesta es defineix més bé com un moviment que esclata coma fruit d'un llarg procés de recuperació de la decadència literària i civil dels s. XVI i XVII, afavorit pel romanticisme.