• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/25

Click para voltear

25 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
cola animal constituïda per gelatina impura, utilitzada com adhesiu
aiguacuit
arreglar
arranjar
incitar les passions
atiar
que diu fàcilment allò que caldria callar. Que tot ho xerra
bocamoll
rumor
brama
cadascun dels trossos prims de fusta que es fan quan hom la treballa amb el ribot o una eina semblant i que surten enrotllats en espiral
encenalls
fer tornar insensible, ert, balb (un membre)
entumir
apuntalar
estintolar
tallar en filets
filetejar
enformador de tall en forma de mitja canya
gúbia
fabricant d' instruments musicals de corda
luthier
que ha perdut la força, el vigor
neulit
abominable
ominós
desig sobtat de fer alguna cosa
rampell
eina de fuster que serveix per a rebaixar, allisar, etc., les peces de fusta. Hom l'anomena també plana
ribot
peça de fusta que serveix per esberlar fusta per a fer forta una cosa dins d'una altra introduint-la en un interstici, etc.
tascó
mortificar greument
vexar
energia
virior
cap, guia, dirigent
fürher
presos que gaudien de certs privilegis i que ocupaven càrrecs subalterns en els camps de concentració
kapos
camp de concentració
lager
cap superior de les SS
Reichführer
barri on s'obligava a viure als jueus en les ciutats del centre d'Europa
ghetto
nom hebreu de Déu
Jahvé
nom del lloc on els jueus realitzen les actes religiosos
sinagoga