• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/12

Click para voltear

12 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
TASQUES QUE ES DUEN A TERME EN UNA EMPRESA
Produccio, Administració. Finances, Comercial, Compres, Marketing, RRHH (recursos humans),
Control de gestió, Direcció/Gerència.
Què és la Deslocalització?
Quan les empreses es traslladen a un altre lloc on el cost de la producció el transpòrt és més barat.
Què és la RSC?

(Responsabilitat Socia Corporativa)
Quan una empresa decideix preocupar-se dels temes SOCIALS i MEDIOAMBIENTALS en les seves operacions per poder millorar la seva situació competitiva.
Què és la transparència?
Donar informació sobre els informes de les inversions.
Què té en compte l'ètica empresarial?
-Les consequències de l'activitat empresarial.
-Les prestacions socials que ofereix.
-costos medioambientals
Que és l'empresari?
Una o més persones que prenen decisions per a conseguir uns objectius marcats previament, intentant mantenir un equilibri en tots els elements que formen l'epresa i actuant sempre en condicions de risc.
Quin tipus de risc tenen les petites empreses (pime) ?
Tenen un risc patrimonial (Ha de fer rendible el capital)
Quin tipus de risc tenen les grans empreses?
Un risc més professional que patrimonial.
Com podem combatre els COSTOS SOCIALS?
COST ASSUMIT PER L'EMPRESA--> Puja preu i el consumidor assumeix aquest cost.

ESTAT--> Puja els impostos. El cost final l'assumeix tothom.
Què és el PROCÈS DE DIRECCIÓ DE L'EMPRESA?
Planificar, organitzar, gestionar, controlar els factors humans i materials per a aconseguir els objectius i sense perdre de vista l'entorn canviant.
Defineix PLANIFICAR (del procès de direcció de l'empresa)
Fixar uns objectius o polítiques d'empresa i marcar les estratègies per aconseguir-los.
Defineix ORGANITZAR (del procès de direcció de l'empresa)
Dissenyar una estructura on quedin definides totes les tasques que ha de realitzar cada persona i la seva possiblitat.
ORGANITZAR TASQUES.