• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/58

Click para voltear

58 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
MINA EMAN(N-N-N)
hacerse daño unos a otros
ARAZOA ASTIRO AZTERTU ONDOREN
después de analizar el problema detenidamente
LAGUNEKIN EGOTEA OSO GOGOKO DUT
tengo (muchas) ganas de estar con los amigos
bizirik irten/atera
da ad.sobrevivir,salir con vida
inor ez zen istriputik bizirik atera: nadie sobrevivió en el accidente
ONDO ETORRI ZAIT
me ha venido bien
esatearen ez duzu ezer galrzen
no pierdes nada por decirlo
ESATEAREN EZ DUZU EZER GALTZEN
no pierdes nada por decirlo
ahalik eta ahal duzunean denbora gehien
todo el tiempo que sea posible
AHALIK ETA AHAL DUZUN DENBORA GEHIEN
todo el tiempo que sea posible
inoiz ez da berandu
nunca es tarde
INOIZ EZ DA BERANDU
nunca es tarde
era askotako arazoak
problemas de todo tipo
HORI MAUKA HORI!
menuda ganga!
bestela txakur bat delakoan
creyendo que era otro perro
ALFABETIKOA HURRENKERAREN ARABERA
(según) por orden alfabético
norberaren buruarekin kontu lehiatzen gara
luchamos contra uno mismo
HALA(LURREAN) NOLA (ZERUAN)
tanto en la tierra como en el cielo
alfabetikoa hurrenkeraren arabera
(según) por orden alfabetico
BAZEN GARAIA!
ya era hora!
arnasa hartu
respirar
ERA ASKOTAKO ARAZOAK
problemas de todo tipo
arindu
aligerar, aliviar
Beste txakur bat delakoan
creyendo que era otro perro
amesgaizto
pesadilla
Ez du zertan gaiztoa izan
no tiene porqué ser maligno
Delako teknika horren bidez ebakuntza ugari egin dira:
se han realizado muchas operaciones mediante dicha técnica
BURUA AMETSEZ GAINEZKA
la cabeza llena a rebosar
bizirik iraun=bizirik atera/irten


bizirik iraun:continuar vivo, sobrevivir
bizirik atera:(da ad.)sobrevivir,salir con vida->

inor ez zen istriputik bizirik atera:nadie sobrevivió en el accidente
hutsaren hurrengoa
el último mono
laga gauzak bere horretan
deja las cosas como están
bertan beherako
.(G)(ezezko testuinguruetan)despreciable,insignificante
ez zen hori gaztetan bertan beherakoa izango:no sería en su juventud nada despreciable

bertan behera
.1.inmediata/;de repente
2.allí mismo,en el mismo lugar
1 inmediatamente; de repente
bertan behera amaitu zen gure adiskidetasuna:nuestra amistad terminó de repente
2 allí mismo, en el mismo lugar
. ezpata hartu eta bertan behera hiltzeko:para coger la espada y matarlo allí mismo

bertan behera utzi
.dejar,abandonar,cancelar,anular
ez ezazula gero,lan hori bertan behera utz:no se te ocurra abandonar el trabajo
hori da pagotxa!
vaya chollo!
GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDE
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL(ONG)
etsi(t)a egon
Honen azpisarrera da:etsi
creer con seguridad,estar convencido
duela 70 urte, etsia nago, gehiago egiten zen erdaraz kalean:estoy convencido de que hace 70 años se hablaba más castellano en la calle
etsi
(du)ad.(gehienetan, izenondo,izen edo aditzondo bati loturik,aditz elkartua osatuz)considerar,tener por.
(du)ad.(gehienetan, izenondo,izen edo aditzondo bati loturik,aditz elkartua osatuz)considerar,tener por.
ez zuten lehenbizikoa bezain handitzat etsi:no lo consideraron tan grande como el primero.
gaitzetsi:condenar,criticar.
onetsi:aprobar,acertar.
hobetsi:preferir,dar prioridad.
hau da harria!
qué cruz!
elkartzeko ohitura eduki
tener costumbre de juntarse
jotzen duenak jotzen duela
suceda lo que suceda, pase lo que pase
bertan gozo gelditu
patxadaz egon = ezer egin gabe egon
eguneroko babesa itzultzekoa
de volver a la protección diaria
herritarren kalterako
en perjuicio de, en contra de( el ciudadano, el habitante)
gutxieneko zerbitzuak:
servicios mínimos.
gutxieneko ahalegintxo bat bederen
al - un esfuerzo mínimo.
ez litzateke beharrezkoa nik neurriak jartzea.
no debería ser necesario k yo pusiera medidas.
egurra eman  
Eman Egurre!=Dale Caña!Dale más o dale con más fuerza..
Egurre!=Dale

 


Jan lasterra
comida rápida
hirukoiztu, laukoiztu, boskoiztu, seikoiztu,
triplicar(se),cuadruplicar(se) , quintuplicar(se), sextuplicar(se),
.porru eginda/
.neka-neka egina/eginda/eginik
.leher egin
(lgart.)hecho polvo; hecho unos zorros; maltrecho, -a
porru eginda nago:estoy hecho polvo.
leher egin
1(du)ad.estallar,reventar, 
explotar,explosionar.
2(du)ad.[lan fisiko handiaren ondorio]quedar(se) rendido.
Lokuzioak
ahalak eta leherrak egin>
esforzarse mucho,hacer grandes esfuerzos; desriñonar(se).
leher eragin>hacer reventar
leher gaizto egin>reventar;  quedar(se) rendido,  agotar(se); desriñonar(se).
Gizona leher gaizto egiten lanean:el hombre matándose a trabajar.
Leher gaizto egin zuen barrez:reventó de risa.
leherrenak egin>Esforzarse mucho,hacer grandes esfuerzos;desriñonar(se).
1(du)ad.estallar,reventar, 
explotar,explosionar.
larrua etenda leher egin zuen:abriéndose la piel reventó.
Globoak leher egin zuen: el globo explotó.
2(du)ad.[lan fisiko handiaren ondorio]quedar(se) rendido.
Izerdi-patsetan, soinekoa blai;leher egin arte ez zen gelditu:sudando a mares, con el vestido empapado;no paró hasta quedarse rendida
Lokuzioak
ahalak eta leherrak egin>
esforzarse mucho,hacer grandes esfuerzos; desriñonar(se).
leher eragin>hacer reventar
leher gaizto egin>reventar;  quedar(se) rendido,  agotar(se); desriñonar(se).
Gizona leher gaizto egiten lanean:el hombre matándose a trabajar.
Leher gaizto egin zuen barrez: reventó de risa.
leherrenak egin>Esforzarse mucho,hacer grandes esfuerzos;desriñonar(se).
Ontzi askok, leherrenak egin ondoren, lortu zuten porturatzea:muchos barcos consiguieron llegar a puerto tras un gran esfuerzo.
eguneko otorduak
comidas diarias
muturreko erabakia
decision extrema
poto egin
1fallar, fracasar; rimar mal el verso.
Horra asmo eder hori ere poto eginik:he ahí también un buen proyecto que ha fracasado.
Poto egiten duenak ez du inor engainatzen:el que rima mal el verso no engaña a nadie.
2.desfallecer,agotarse, no poder más.
presaka hasi da eta berehala poto egin du:ha empezado deprisa y se ha agotado rápida/.
Epe luzeko gogoeta
Reflexión a largo plazo
Epe luzeko herri gogoetak
reflexiones populares a largo plazo
moral bikoitza
doble moral
bizkar(ra) eman
dar la espalda, volver la espalda
Ateari bizkarra emanez: de espaldas a la puerta