• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/3

Click para voltear

3 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
Defineix l'enllaç iònic
consisteix en l'atracció electrostàtica que apareix entre els ions positius i negatius que constitueixen el compost iònic
atracció electrostàtica
enllaç covalent
és la unió de dos àtoms que converteix en un o més parells d'electrons
dos àtoms
enllaç metallic
és la força atractiva que hi ha en els metalls entre els ions positius i els electrons mòbils de València que els envolten
electrons mòbils de València