• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/14

Click para voltear

14 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Disciplina
Branca diferenciada del coneixement humà inclosa en l'àmbit acadèmic. Compren el coneixement acumulat per un grup acadèmic o profesional.
Disciplina Infermera
La constitució i construcció de la Disciplina infermera te lloc quan es desenvolupa un cos específic de coneixements.
Origen de les cures infermeres
Son activitats innates i fonamentals de les persones, i en la seva forma organitzada constitueixen una professió i disciplina en si mateixa.
Professionalització de la Infermeria Espanya i Catalunya
- Cuidar domèstic lligat al rol social de les dones.
- Cuidar social lligat a l’evolució de l'església iles Ordes religioses.
- Cuidar social ajudant tècnic i auxiliar dels professionals metges.
- Cuidar professional a partir de la década dels anys setanta (segle XX).
Característiques de la professió infermera
- Servei social imprescindible
- Coneixements Propis
- Preparació dels propis professionals
- Col•legi profesional
- Àrea d'autonomia
- Codi Ètic
Funció de les Infermeres/rs
Es l’ocupació pròpia d’un professional, es la seva àrea de responsabilitat social.
Funció pròpia de les infermeres/rs
- Cuidar de les persones, famílies o comunitats, tant en salut com en malaltia des de la concepció fins a la mort.
- Salut: fomentar, protegir, i mantenir la salut.
- Malaltia: ajudar a la rehabilitació i/o en el procés de la mort.
Camps d’activitat
- Assistència
- Docència
- Gestora
- Investigadora
Espais professionals
- Emergents
- Es mantenen
- Es dilueixen
Rol propi o autònom
- Responsabilitat de decisió i acció
- Bases teòriques i metodològiques
Rol en col•laboració
- Responsabilitat d’acció
- Bases teòriques i metodològiques
Organismes Nacionals
– Col•legis professionals
– Consell català
– Consejo General de España
– Associacions Professionals
– Associacions internacionals: CIE, NANDA.......
• CIE, 1899:
Perspectiva:
Forma de percebre,comprendre i interpretar els fenòmens intrínsecs extrínsecs d’una disciplina, que es compartida per la majoria dels seus membres.
Perspectiva infermera
Ciència humana, orientada cap a la pràctica, centrada en el cuidar, orientada cap a la salut.