• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/6

Click para voltear

6 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
Furs
Drets, llibertats o exempcions d'impostos que s'otorgaven al habitants d'una ciutat o vila.
Drets
Cartes de poblamemt
Contractes que fixaren les condicions de cultiu de les terres.
Contractes
Beatus
Copies manuscrites i il·lustrades que van fer alguns clergues mossàrabs. Per exemple, Beat de Lièbana.
Copies
Mossàrabs
Població que va continuar sent cristiana i que vivia en territori musulmà.
Cristiana.
Consell
Reunió dels habitants del poble per tractar qüestions col·lectives.
Reunió.
Repoblaments comunals
Repoblaments organitzats per els monarques en zones de frontera que patien atacs continus on els reis otorgaven privilegis als seus habitants per estimular el repoblament. XI-XIII
Zones de frontera