• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/7

Click para voltear

7 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
iritzi(a)
opinión
iritsi
llegar, alcanzar
irizpide
criterio
islatu
reflejar;REFLEJAR,MOSTRAR
(NIRE AURPEGIA URETAN ISLATZEN DA;ASKO IKASTEN DUT,BAINA HORI EMAITZETAN ISLATU BEHAR DA)
iruzkin
comentario
auzokoei buruz egiten dituzten iruzkinak entzutekoak dira: hay que oír los comentarios que hacen sobre sus vecinos
liburua iruzkinez beteta daukazu: tienes el libro lleno de comentarios
gai horri buruz iruzkin bat egin nahi nuke: quisiera hacer un comentario sobre ese tema
ira(ga)zki
1iz.pasador,colador
iragazki berria erosi behar dugu:tenemos que comprar un colador nuevo
2iz.filtro
argazki-makinaren iragazkia: el filtro de la cámara fotográfica
zigarroaren iragazkia:el filtro del cigarro
3iz.(Elektr.)filtro
artezgailuaren iragazkia:filtro del rectificador

1 iz.pasador,colador
iragazki berria erosi behar dugu: tenemos que comprar un colador nuevo
2 iz. filtro
argazki-makinaren iragazkia: el filtro de la cámara fotográfica
zigarroaren iragazkia: el filtro del cigarro
3  iz.(Elektr.)filtro
artezgailuaren iragazkia: filtro del rectificador
irazki


1iz.urdimbre
2iz.(batez ere Ipar.)tamaño,talla,estatura

1iz.urdimbre(ref.hilo vertical del telar)
2iz.(batez ere Ipar.)tamaño,talla,estatura
irazkiz txikia zelako: porque era de poca estatutura
irazki-hari
lizo