• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/5

Click para voltear

5 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
INICI DE PARAULA
AL-
al·lèrgia,
al·lucinar

IL-
il·legal
il·luminar
il·lació

COL-
col·lecció, col·legi
excepcions (colònia)

-SIL
síl·laba

GAL-
Gàl·lia
gal·lés,
gal·licisme
excepcions GALICIA
CAL·I(i)
cal·ligrafia

fil·l(o)
fil·loxera

MIL·l(i)
mil·lèsim,
mil·límetre
excepcions (miler, milió, milionari, milionada)
FINAL
EL·LA

-el·lar (verbs)

aquarel·la, caravel·la, franel·la, ombrel·la

acaramel·lar, flagel·lar, interpel·lar

IL·LA

-il·lar (verbs)

clorofil·la, goril·la, pupil·la, til·la

destil·lar, oscil·lar, titil·lar, vacil·lar

-EL·LIR (verbs)

compel·lir, expel·lir, impel·lir, repel·lir

-EL·LO

borratxel·lo, xarel·lo, xitxarel·lo
AMB L
aleatori, aliatge, àlies, àloe, alopècia, alumini, anihilar, argila, arrelar, balena, barrila, biela, candela, cautela, celebrar, ciclostilar, colador, coleòpter, còlera, colesterol, colibrí, còlic, coliflor, colitis, colobra, colònia, columna, elaborar, eleàtic, elecció, elèctric, elegant, elegir, elocució, erisipela, espavilar, esquela, estela, fila, galant, galena, galeta (o galleta), Galícia, gasela, gelar, hidròfila, ili, ilíac, ilicina, ilota, jubilar, lila, mistela, mostela, mutilar, pamela, pela, pelar, profilaxi, ravioli, religió, revelar, sarsuela, selecció, seqüela, sílex, silueta, solució, tequila, tutela, velar, ventilar, vigilar, vila ('poble', però vil·la ‘casa'), i derivats
AMB L·L
Al·là, Apel·les, Apol·lo, Aquil·les, Avel·lí, Caracal·la, Gal·la, Ciril·li, Compostel·la, Marcel·la, Marcel·lí, Mosel·la, Priscil·la, Sal·lusti, Sil·la (o Sul·la), Tertul·lià , Tul·li

anul·lar, bagatel·la, bèl·lic, Brussel·les, cel·lofana, cèl·lula, circumval·lar, col·liri, corol·la, el·lipse, el·lipsis, excel·lent, fal·laç, fal·lera, fàl·lic, fil·loxera, hel·lènic, idíl·lic, imbecil·litat, instal·lar, intel·ligent, libèl·lula, lil·liputenc, medul·la, mol·lusc, pal·li, pal·liar, paral·lel, parcel·la, pel·lícula, penicil·lina, pol·len, pol·lució, pol·luir, pul·lular, .pusil·lànime, putxinel·li, rebel·lió, repel·lent, satèl·lit, sol·licitar, tel·lúric, til·la, vel·leïtat, violoncel·lista i derivats
ATENCIÓ
al·locució (discurs)

al·ludir

anul·lar (fer tornar nul)

estel·lar (referit als estels)

rebel·lar-se (de rebel·lió)

vil·la (casa, xalet)

elocució (ordenació dels mots en el discurs)

eludir

anular (amb forma d'anell)

estelat (pie d'estels)

revelar (un misten, un rodet de fotos...)

vila (població)