• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/30

Click para voltear

30 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
Genomgående
Som märks från början till slut
Constante distintivo
Förnuftet
Tankeförmåga förstånd
Razón sensatez
Bistå
Hjälpa
Ayudar
Erinrar sig
Komma ihåg
Recordar
Avvärjer
Hindra
Impedir
Slö slött slötta
Kraftlös och håglös
Débil flojo
Skeende
Händelseförlopp
Hechos
Sams
Vänskap överens
En armonia en relaciòn amistosa
Skamvrån
Plats där barn förr tvingades stå för att skämmas över olydnad eller bus
Åtskillig
En hel del mycket
Considerable
Vrede n
Ilska förbittring
Ira colera
Befogenhet en
Rättighet
Attribution
Benägenhet
Benägen benäget benägna
Inclinacion tendencia
Förbise
Försumma att lägga märke till
Passar por alto
Knivigt
Svår besvärlig
Difícil
Samliga
En del, några
Algunos
Svämma över
Stiga över sina bräddar
Desbordarse
Räddhågad
Feg rädd
Asustadizo
Snavar
Stötta foten mot något och tappa balansen
Tropezar
Överilad t de
Alltför snabb, ogenomtänkt
Apresurado, precipitado
Börda n bördor
Belastning
Carga
Ha att göra med
Tiene que ver con
Nedärvd nedärvt da
Som man fått genom biologiskt eller kulturellt arv
Heredado hereditario
Utåtriktad utåtriktat de
Sällskaplig
Extrovertido
Det är inte mycket att orda om
Nada que decir al respecto
No hay mucho que decir al respecto
Fattning
Besinning lugn
Serenidad
Uppgivenhet
Som har gett upp, resignerad
Resignacion
Att dämpa
Göra svagare, minska
Amortiguar, suavizar
Undanröjer
Avlägsna
Apartar Quitar del medio
Rabbla
Läsa upp snabbt
Recitar de un tirón