• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/3

Click para voltear

3 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Que son as palabras parasintéticas?
Son as palabras que combinan a composición e a derivación para crear voces novas.
Que factores inflúen na forma de falar?
- O paso do tempo (variedades históricas)
- O lugar de procedencia (variedades xeográficas)
- O grao de formalidade (rexistro)
- O nivel de educación (culto, coloquial e vulgar)
Para que serve o punto e seguido, o punto e á parte e o punto final?
O punto e seguido separa as oracións dun parágrafo.
O punto e á parte separa os parágrafos dun texto.
O punto final marca o remate do texto.