• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/20

Click para voltear

20 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
prevenir
advertir per endavant algú d'alguna cosa
preveure
veure per endavant les coses que poden passar per estar-hi preparat
màniga
part del vestit que cobreix total o parcial el braç
mànega
tub llarg i prim que condueix un líquid
addició
ampliació d'una cosa principal afegint-ne una altra
addicció
estat de depend'encia
complet
que conté tots els elements
complert
executat completament
mirar amb una atenció seguida
observar
badar abstreure's, encantar-se mirant una cosa
badar
guaitar
vigilar amb l'esguard un indret
fitar
mirar de fit a fit, fixament
contemplar
esguardar atentament (un objecte) absorbint-se en la vista
llambregar
veure amb un cop d'ull
atalaiar
Guaitar des d'una torre de vigilància
vigilar amb l'esguar un indret
guaitar
mirar de fit a fit, fixament
fitar
esguardar atentament (un objecte) absorbint-se en la vista
contemplar
veure amb un cop d'ull
llambregar
guaitar des d'una torre de guàrdia
atalaiar