• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/49

Click para voltear

49 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
明るい
あか
akarui
claro, luminoso
-i keiyooshi
暖かい
あたた
atatakai
templado, tibio
-i keiyooshi
新しい
あたら
atarashii
nuevo
-i keiyooshi
熱い
あつ
atsui
caliente, apasionado, ardiente
-i keiyooshi
暑い
あつ
atsui
caluroso, cálido/ hacer o tener
(el tiempo)
-i keiyooshi
厚い
あつ
atsui
grueso
-i keiyooshi
いい
ii
bueno, bien
-i keiyooshi
忙しい
いそが
isogashii
estar ocupado, atareado
-i keiyooshi
薄い
うす
usui
delgado, fino/ (color) claro/ poco espeso
-i keiyooshi
煩い
うるさ
urusai
ruidoso/ (persona) pesado
-i keiyooshi
美味しい
おい
oishii
sabroso, delicioso
-i keiyooshi
大きい
おお
ookii
grande
-i keiyooshi
重い
おも
omoi
pesado
-i keiyooshi
面白い
おもしろ
omoshiroi
interesante, divertido, gracioso
-i keiyooshi
軽い
かる
karui
ligero
-i keiyooshi
汚い
きたな
kitanai
sucio
-i keiyooshi
暗い
くら
kurai
oscuro, sombrío
-i keiyooshi
寒い
さむ
samui
hacer o tener frío
-i keiyooshi
涼しい
すず
suzushii
fresco
-i keiyooshi
狭い
せま
semai
estrecho, pequeño
-i keiyooshi
高い
たか
takai
alto/ caro
-i keiyooshi
小さい
ちい
chiisai
pequeño
-i keiyooshi
詰らない
つま
tsumaranai
insignificante, trivial, aburrido,absurdo
-i keiyooshi
冷たい
つめ
tsumetai
frío
-i keiyooshi
長い。
なが
nagai
largo
-i keiyooshi
低い
ひく
hikui
bajo
-i keiyooshi
広い
ひろ
hiroi
ancho, amplio, grande
-i keiyooshi
太い
ふと
futoi
grueso, gordo
-i keiyooshi
古い
ふる
furui
viejo, antiguo, anticuado
-i keiyooshi
細い
ほそ
hosoi
fino, elgado
-i keiyooshi
不味い
まず
mazui
no sabroso, torpe
-i keiyooshi
短い
みじか
mijikai
corto, breve
-i keiyooshi
難しい。
むずか
muzukashii
difícil, complicado
-i keiyooshi
易しい
やさ
yasashii
fácil, simple, sencillo
-i keiyooshi
安い
やす
yasui
barato
-i keiyooshi
悪い
わる
warui
malo/ Mal
-i keiyooshi
簡単
かんたん
kantan
simple, sencillo, fácil
-na keiyooshi
きれい
kirei
bonito, limpio
-na keiyooshi
元気
げんき
genki
animado, vigoroso, sano
-na keiyooshi
静か
しず
shizuka
tranquilo, sosegado, silencioso, pacífico
-na keiyooshi
親切
しんせつ
shinsetsu
afable, amable, atento
-na keiyooshi
大変
たいへん
taihen
grave, difícil, molesto
-na keiyooshi
にぎやか
nigiyaka
jovial, alegre, animado, bullicioso
-na keiyooshi
ばか
baka
tono, estúpido, lerdo
-na keiyooshi
ハンサム
hansamu
guapo
-na keiyooshi

ひま
hima
ocioso
-na keiyooshi
複雑
ふくざつ
fukuzatsu
complejo, complicado
-na keiyooshi
有名
ゆうめい
yuumei
famoso, conocido
-na keiyooshi
りっぱ
rippa
maravilloso, estupendo
-na keiyooshi