• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/54

Click para voltear

54 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
PAGAR
Å betale betaler
SIGNIFICAR
Å bety betyr
CONVERTIRSE, SE HACE, SE PONE
Å bli blir
VIVIR
Å bo bor
BEBER
Å drikke drikker
AMAR
Å elske elsker
ENTENDER
Å forstå forstår
IR
Å gå går
ENTRAR
Å gå inn går inn
SALIR
Å gå ut går ut
REPETIR
Å gjenta gjentar
HACER
Å gjøre gjør
TENER
Å ha har
LLAMARSE
Å hete heter
SALUDAR
Å hilse hilser
SOSTENER
Å holde holder
ESCUCHAR
Å høre hører
RECORDAR
Å huske husker
INVITAR
Å invitere inviterer
TRABAJAR
Å jobbe jobber
COMPRAR
Å kjøpe kjøper
CONDUCIR
Å kjøre kjører
VENIR
Å komme kommer
COSTAR
Å koste koster
APRENDER
Å lære lærer
PREPARAR
Å lage lager
COCINAR
Å lage mat lager mat
LEER
Å lese leser
GRITAR
Å rope roper
VER
Å se ser
DECIR
Å si sier
SENTARSE
Å sitte sitter
PASAR
Å skje skjer
HABLAR
Å snakke snakker
ESCRIBIR
Å skrive skriver
DORMIR
Å sove sover
JUGAR
Å spille spiller
COMER
Å spise spiser
PREGUNTAR
Å spørre spør
ESTAR PARADO
Å stå står
DELETREAR
Å stave staver
ESTUDIAR
Å studere studerer
CONTESTAR
Å svare svarer
COGER
Å ta tar
ESCRIBIR EN EL TECLADO
A taste taster
PENSAR
Å tenke tenker
ENTRENAR
Å trene trener
SER
Å være er
ESPERAR
Å vente venter
ESTAR RETRASADA
Er sen
LLAMAR
Å ringe ringer
GUSTAR
Å like liker
AYUDAR
Å hjelpe hjelper
PODER
Å kkune kan