• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/17

Click para voltear

17 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
1
Fin da pobreza
2
Fame 0
3
Saúde e benestar
4
Educación de calidade
5
Igualdade de xénero
6
Auga limpa e saneamento
7
Enerxía accesíbel e non contaminante
8
Traballo decente e crecemento económico
9
Industria, innovación e infraestrutura
10
Redución das desigualdades
11
Cidades e comunidades sostibles
12
Produción e consumo responsables
13
Acción polo clima
14
Vida submarina
15
Vida de ecosistemas terrestres
16
Paz, xustiza e institucións sólidas
17
Alianzas para lograr os obxectivos