Coincidencias (4) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
modelo atómico de Thomson
2.
B.
modelo atómico actual
3.
C.
modelo atomico de Rutherford
4.
D.
modelo atómico de Bohr