Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
PLATON
2.
B.
LEYES DE LA AEVOLUCION
3.
C.
ECONOMIA
4.
D.
SOCRATES
5.
E.
DARWIN
6.
F.
LINNEO
7.
G.
VIRTUD
8.
H.
GOODALL
9.
I.
ORDEN HOMINIDOS (HOMINIZACION)
10.
J.
CULTURA
11.
K.
ETOLOGIA
12.
L.
NATURALEZA
13.
M.
ONTOGENIA
14.
N.
FERRATER
15.
O.
MEDNEL
16.
P.
DEMOCRACIA
17.
Q.
DUDH
18.
R.
FILOGENIA
19.
S.
REPUBLICANISMO
20.
T.
LEY