Coincidencias (5) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
que es bioma
2.
B.
Fauna de la sabana
3.
C.
sabana
4.
D.
Biomas de venezuela
5.
E.
formas biológicas