Coincidencias (6) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
factores de riesgo HTA
2.
B.
valores PA
3.
C.
def presion arterial
4.
D.
IAM - Infarto Agudo de Miocardio
5.
E.
IAM sintomas
6.
F.
hipertension