Coincidencias (3) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
2)Característica. Administración publica
2.
B.
La Administración publica. Antecedentes:
3.
C.
3)Concepto. Administración publica