Coincidencias (13) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Glucagon
2.
B.
Etiología Dm tipo 1
3.
C.
Factores que contribuyen al desequilibrio
4.
D.
HbA1c
5.
E.
Insulina
6.
F.
Síntomas Clásicos
7.
G.
DM tipo 1 Def
8.
H.
Células beta
9.
I.
Def Dm
10.
J.
Criterios Dm
11.
K.
Células alfa
12.
L.
Diabetes mellitus tipo 2
13.
M.
Dm población alto riesgo