Coincidencias (13) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
HbA1c
2.
B.
Diabetes mellitus tipo 2
3.
C.
DM tipo 1 Def
4.
D.
Síntomas Clásicos
5.
E.
Dm población alto riesgo
6.
F.
Glucagon
7.
G.
Factores que contribuyen al desequilibrio
8.
H.
Def Dm
9.
I.
Células alfa
10.
J.
Insulina
11.
K.
Criterios Dm
12.
L.
Células beta
13.
M.
Etiología Dm tipo 1