Coincidencias (13) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Síntomas Clásicos
2.
B.
Células beta
3.
C.
Insulina
4.
D.
DM tipo 1 Def
5.
E.
Dm población alto riesgo
6.
F.
Factores que contribuyen al desequilibrio
7.
G.
Etiología Dm tipo 1
8.
H.
Células alfa
9.
I.
Glucagon
10.
J.
Diabetes mellitus tipo 2
11.
K.
Criterios Dm
12.
L.
Def Dm
13.
M.
HbA1c