Coincidencias (10) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
COMPLICACOES
2.
B.
AB PERITONSILAR COMO TRATO?
3.
C.
CAUSAS DE ESTRIDOR
4.
D.
COMO E?
5.
E.
QUEM?
6.
F.
AB RETROFARINGEO COMO E?
7.
G.
COMO TTO?
8.
H.
COMO E? ABSCESSO PERITONSILAR
9.
I.
COMO DX?
10.
J.
O Q E?