Coincidencias (10) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
O Q E?
2.
B.
COMPLICACOES
3.
C.
QUEM?
4.
D.
AB RETROFARINGEO COMO E?
5.
E.
CAUSAS DE ESTRIDOR
6.
F.
COMO TTO?
7.
G.
AB PERITONSILAR COMO TRATO?
8.
H.
COMO E? ABSCESSO PERITONSILAR
9.
I.
COMO E?
10.
J.
COMO DX?