Coincidencias (7) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Google Apps ¿Qué es?
2.
B.
¿Cuál es el uso de Google Apps?
3.
C.
Gmail
4.
D.
Google Calendar
5.
E.
Google Drive
6.
F.
Aplicaciones de Google Apps
7.
G.
Google Docs