Coincidencias (7) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Google Calendar
2.
B.
Google Apps ¿Qué es?
3.
C.
Gmail
4.
D.
Google Drive
5.
E.
Google Docs
6.
F.
¿Cuál es el uso de Google Apps?
7.
G.
Aplicaciones de Google Apps