Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Kyou
2.
B.
Saifu
3.
C.
Kagi
4.
D.
Konnichiwa
5.
E.
ohayo gozaimasu
6.
F.
Kore
7.
G.
Arigato Gozaimasu
8.
H.
Ban
9.
I.
Tokei
10.
J.
Ashita
11.
K.
Hiru
12.
L.
CD
13.
M.
Hai
14.
N.
iie
15.
O.
Neko
16.
P.
Asa
17.
Q.
isu
18.
R.
Megane
19.
S.
Keitai Denwa
20.
T.
Fudebako