Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Nota (calificación)
2.
B.
Libro
3.
C.
Subrayador
4.
D.
Aprender
5.
E.
Goma de borrar
6.
F.
Universidad
7.
G.
Hacer/Presentarse a un examen
8.
H.
Mochila
9.
I.
Clase (lección magistral)
10.
J.
Profesor
11.
K.
Aprobar un examen
12.
L.
Bolígrafo
13.
M.
Libreta
14.
N.
Estudiar
15.
O.
Grado (universitario)
16.
P.
Curso
17.
Q.
Estuche
18.
R.
Estudiantes
19.
S.
Lápiz
20.
T.
Suspender un examen