Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Goma de borrar
2.
B.
Aprobar un examen
3.
C.
Universidad
4.
D.
Clase (lugar)
5.
E.
Enseñar
6.
F.
Estuche
7.
G.
Colegio
8.
H.
Clase (lección magistral)
9.
I.
Mochila
10.
J.
Subrayador
11.
K.
Nota (calificación)
12.
L.
Suspender un examen
13.
M.
Grado (universitario)
14.
N.
Libro
15.
O.
Libreta
16.
P.
Lápiz
17.
Q.
Aprender
18.
R.
Hacer/Presentarse a un examen
19.
S.
Bolígrafo
20.
T.
Profesor