Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Igualdad
2.
B.
Religión
3.
C.
ROC
4.
D.
Evaluación NEAE
5.
E.
Educación en Valores
6.
F.
Evaluación
7.
G.
Protección de Datos
8.
H.
Decreto EI
9.
I.
Evaluación Psicopedagógica
10.
J.
RD NEE
11.
K.
Especialidades Docentes
12.
L.
RD-Ley de gasto público
13.
M.
RRMM Primer Ciclo
14.
N.
RD EI
15.
O.
Convivencia
16.
P.
LOMCE que modifica a LOE
17.
Q.
RD Material Curricular
18.
R.
Transportes
19.
S.
RD Requisitos Mínimos
20.
T.
LODE