Coincidencias (3) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Que factores inflúen na forma de falar?
2.
B.
Para que serve o punto e seguido, o punto e á parte e o punto final?
3.
C.
Que son as palabras parasintéticas?