Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
profase
2.
B.
profase
3.
C.
separación correcta del ADN duplicado de la célula
4.
D.
placa celular
5.
E.
surco
6.
F.
anafase
7.
G.
anafase
8.
H.
metafase
9.
I.
profase, metafase, anafase y telofase
10.
J.
citoquinesis
11.
K.
cromátide hermana
12.
L.
profase
13.
M.
metafase
14.
N.
eucarioticas
15.
O.
centrómero
16.
P.
profase
17.
Q.
mitosis
18.
R.
citiquinesis
19.
S.
profase
20.
T.
anafase