Coincidencias (17) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
2.
B.
SONDA LLASTADA
3.
C.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
4.
D.
N. ENTERAL
5.
E.
EXTRACCIÓ SNG (3)
6.
F.
N. ENTERAL
VIES D'ACCÉS (8)
7.
G.
síndrome de budell curt
8.
H.
TIPUS DE SONDES(5)
9.
I.
llum distal
10.
J.
COL·LOCACIÓ SNG (15 passos)
11.
K.
INDICACIONS DE NPT
12.
L.
MANTENIMENT SNG
13.
M.
infeccions més habituals de ntp
14.
N.
NUTRICIÓ PARENTERAL
15.
O.
MANTENIMENT CVC
16.
P.
BOSSES DE NPT (3)
17.
Q.
manipulació correcte ntp (8)