Coincidencias (3) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Programación Estructurada
2.
B.
Programa de Computación
3.
C.
Tipos de Programas