Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Prazicuantel
2.
B.
Albendazol
3.
C.
Mebendazol
4.
D.
Crotamiton
5.
E.
Emetina
6.
F.
Primaquina
7.
G.
Clindamicina
8.
H.
Artemisina y derivados (Artesunato, Arteméter, Arteéter)
9.
I.
Piperazina
10.
J.
Antimoniato de Meglumina
11.
K.
Halofantrina
12.
L.
Lindano
13.
M.
Tiabendazol
14.
N.
Trimetrexato
15.
O.
Doxiciclina
16.
P.
Atovacuona
17.
Q.
Proguanil
18.
R.
Amodiaquina
19.
S.
Dapsona
20.
T.
Piretrinas (Permetrina)