Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Hi ha organismes que combinen reproducció sexual i clonal. Això que els permet?
2.
B.
Digues 2 exemples d'organismes modulars
3.
C.
Què és un organisme modular?
4.
D.
Què són les generacions no solapades?
5.
E.
2 tipus de cicles segons longevitat
6.
F.
Quins són els avantatges dels individus clonals?
7.
G.
Quin tipus de cicle denvida és millor en un ambient canviant?
8.
H.
Què és un clon?
9.
I.
Què és un individu genètic o genet?
10.
J.
Què és un cicle biològic?
11.
K.
Què és la reproducció suïcida o Bigbang? Quin tipus de cicle biològic es dóna?
12.
L.
Què és una població? (perspectiva genètica)
13.
M.
Quines són les implicacions biològiques del tipus de cicle biològic?
14.
N.
Que és un individu funcional?
15.
O.
Què és un organisme unitari?
16.
P.
Què és una població?
17.
Q.
Què és una població? (perspectiva ecològica
18.
R.
Quins són els desavantatges dels individus clonals?
19.
S.
Què són les generacions solapades?
20.
T.
Criteris que diferencien els tipus de cicle biològic