Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Quin tipus de cicle denvida és millor en un ambient canviant?
2.
B.
Digues 2 exemples d'organismes modulars
3.
C.
Què és un cicle biològic?
4.
D.
Què és una població?
5.
E.
Què és una població? (perspectiva ecològica
6.
F.
Què és un organisme modular?
7.
G.
Què són les generacions no solapades?
8.
H.
Què és una població? (perspectiva genètica)
9.
I.
2 tipus de cicles segons longevitat
10.
J.
Hi ha organismes que combinen reproducció sexual i clonal. Això que els permet?
11.
K.
Quins són els desavantatges dels individus clonals?
12.
L.
Tipus de generacions
13.
M.
Què és un clon?
14.
N.
Què són les generacions solapades?
15.
O.
Què és un organisme unitari?
16.
P.
Criteris que diferencien els tipus de cicle biològic
17.
Q.
Quines són les implicacions biològiques del tipus de cicle biològic?
18.
R.
Què és la reproducció suïcida o Bigbang? Quin tipus de cicle biològic es dóna?
19.
S.
Què és un individu genètic o genet?
20.
T.
Tipus de cicles segons freqüència de reproducció