Coincidencias (3) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
che amba'apo, nde reamba'apo, ha'e omba'apo, ñande ñamba'apo, ore romba'apo, ha'ekuéra omba'apo
2.
B.
che aguata, nde reguata, ha'e oguata, ñande jaguata, ore roguata,peê peguata, ha'ekuera oguata
3.
C.
guata,mba'apo