Coincidencias (3) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
beat - golpear (Infinitive)
2.
B.
become - volverse (Infinitive)
3.
C.
be - estar (Infinitive)