Coincidencias (20) Coincidir ítems de columna A en columna B

Columna a Columna b
1.
A.
Arco apuntado u ojival
2.
B.
Piná****
3.
C.
Arco fajón
4.
D.
Bóveda de crucería u ojival
5.
E.
Clave
6.
F.
Gablete
7.
G.
Rosetón
8.
H.
Contrafuerte
9.
I.
Cimborrio
10.
J.
Transepto
11.
K.
Claustro
12.
L.
Arco formero
13.
M.
Portada abocinada
14.
N.
Planta de cruz latina
15.
O.
Refectorio
16.
P.
Arquivolta
17.
Q.
Tribuna
18.
R.
Nave lateral
19.
S.
Nave central
20.
T.
Arbotante