• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/35

Click para voltear

35 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
ze 3 faktore dute eragina indartze positiboan?
atzerapena
indargarrien kopurua eta kalitatea
indartze programak
jokaera gertatzen den bakoitzean indartzen da.
ze programa mota da?
programa jarraitua
indargarria ez da beti gertatzen.
ze programa mota da?
aldizkako programa
eskuratze fasea motelagoa da eta iraungitzea ere motelagoa.
ze programa mota da?
aldizkako programa
abantailak:

+ indargarrien erabilera eraginkorra
+ asetasun emozionala gutxitzen da
+ denbora gutxiago indargarriak ematen

ze programa mota da?
aldizkako programa
eskuratze fasean ze programa mota gomendatzen da?
eta mantentze fasean?
eskuratze fasean = programa jarraitu
mantentze fasean= aldizkako programa
indargarria erantzuna zenbateko zehatz batean gertatzen denean ematen da
(programa mota)
arrazoi programa finkoa
azken erantzunaren hurbilketa graduala da
indargarria lortu ondoren geldiunea ematen da
iraungitzearen erresistentzia

(programa mota)
arrazoi finkoa
indargarria agertu baino lehen eman beharreko erantzun kopurua aldakorra da eta ezin daiteke kontrolatu
arrazoi aldakorra
geldiguneak asko txikiagoak dira (batazbestekoa oso handia ez bada behintzat)
arrazoi aldakorra
________ programan gehiago eta azkarrago igo daiteke tentsiorik sorut gabe
arrazoi aldakorra
iraungitzea zailtzen du, ze programa mota da?
arrazoi aldakorra
_________ programan erantzuna arrazoi handiagoekin mantentzen da
arrazoi aldakorra
azken indargarritik denbora bat pasatu ondoren gertatzen den lehen erantzuna indartzen da (programa mota)
tarte programa finkoa
baldintza bakarra denbora hori pasata eta indargarri eskuragarri dagoenean jokaera egitea da (programa mota)
tarte programa finkoa
erantuzna handitu egiten da denbora pasatzen den einean (programa mota)
tarte programa finkoa
adibidez: fabrika batean produkzitutako X piezagatik dirua jaso (programa mota)
arrazoi programa finkoa
adibidez: makina tragaperras
(programa mota)
arrazoi programa aldakorra
adibidez: los niños juegan y se acercan a la cocina cada 2h para ver si esta la comida hecha
(programa mota)
tarte programa finkoa
indargarrien ostean geldiune bat dago eta tarteen araberakoa da (programa mota)
tarte programa finkoa
iraupen aldakorra eta kontrolaezina (programa mota)
tarte programa aldakorra
epe horretan indargarria eskuragarri dago eta epe horren barruan erantzuna agertzen bada indartua izango da (programa mota)
marjina limitatuarekin edo gabe
indargarri sozialekin batera eman beti eman behar den indargarri mota
elikagaiak eta kontsumitu ahal diren indargarriak
+ aplikatzeko errazak
+ talde oso bati aplikatzea posible da
+ez dute geldiarazten
+ zaila da asetasuna gertatzea
+ egoera naturaletan erabiltzen direnez, jeneralizazio erraza
indargarri sozialak
gehien aurkezten diren aktibitateak (probabilitate handikoak) gutxiago agertzen diren beste batzuk indartzeko balio dute

(indargarri mota)
probabilitate altuko jokaerak (premarck printzipioa)
normalean errazak dira, baiana atzerapena ekar dezakete (ezin dira berehala lortu) eta aktibitate motaren arabera arazo etikoak egon daitezke

(indargarri mota)
premarck printzipioa
beste batzuk baino eraginkortasun txikiagoa bakarrik aplikatzen bada
feedback informatzailea
indartze positibo eta iraungitzearen konbinaketa ordenatua, pertsonaren errepertorioan agertzen ez den jokaera helburu batera heltzeko asmoarekin
moldeatzea
estimulu diskriminatzaile eta erantzun sekuentzia
kateatzea
(kateatzea) erantzun bakoitza...
hurrengo erantuzunerako estimulua da
(kateatzea) kateko estimulu diskriminatzaile bakoitza...
aurreko erantzunaren indargarri baldintzatua da
(kate mota) saio bakoitzean sekuentziaren pausu guztiak
kate osoa
(kate mota) lehenengo pausutik hasten da. gero lehenengoa eta bigarrena....
aurreranzko katea
(kate mota) azken pausutik hasi eta gero azken aurrekoarekin lotu
atzeranzko katea
estimuluaren aldaketa graduala, azkenean erantzuna estimulu partzial edo guztiz desberdin baten aurrean agertzen da
estimuluaren kontrolaren aldaketa