• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/22

Click para voltear

22 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
olvidar
ahastu
contento
POSTU
huir/ escapar
ihesi
reunirse
elkartu
perder
galdu
preguntar
galdetu
canción
abestia
se acercará
hurbilduko
libre
askatu
regalar
oparitu
algo
le diremos algo
zerbait
zerbait esango
poner
jarri
enseguida
berehala
estos días
egun hauetan
a los vecinos
auzokoei
limpiate las manos
garbi itzazu eskuak!
coge esas cosas!
har itzazu gauza horiek!
trabaja!
lan egin ezazue!
dormid!
lo egin ezazue!
sube! subid!
baja!
igo zaitez! igo zaitezte!
jaits zaitez!
no seas vago!
ez zaitez alferra izan!
en este momento
une honetan