• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/10

Click para voltear

10 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
Big
Gran
This bed is big.

(Aquest llit és gran)
Small
Petit
This chair is small

(Aquesta cadira és petita)
Long
Llarg
It's a long story.

(és una llarga història)
Short
Curt
It's a short movie

(és una pel·lícula curta)
Good
Bo
It's a good price

(és un bon preu)
Bad
Dolent
He is a bad guy

(ell és un noi dolent)
Angry
Enfadat
She is angry

(ella està enfadada)
Happy
Feliç
They are very happy

(ells estan molt feliços)
Hot
Calent
It is a hot chocolate

(és una xocolata calenta)
Cold
Fred
I want cold water

(vull aigua freda)