• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/9

Click para voltear

9 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
ACTION PANTING
ACTION PANTING
Tècnica pictòrica que consisteix a esquitxar amb pintura la superfície d'un llenç de manera espontània i enèrgica, és a dir, sense un esquema prefixat, de manera que aquest es converteixi en un «espai d’acció». Característica de l’e...
Tècnica pictòrica que consisteix a esquitxar amb pintura la superfície d'un llenç de manera espontània i enèrgica, és a dir, sense un esquema prefixat, de manera que aquest es converteixi en un «espai d’acció». Característica de l’expressionisme abstracte (Jackson Pollock).
AIGUADA/GUAIX
AIGUADA/GUAIX
Tècnica pictòrica semblant a l'aquarel·la; es dissol el color en aigua, on s'afegeix un aglutinant (p. ex. goma aràbiga).
Tècnica pictòrica semblant a l'aquarel·la; es dissol el color en aigua, on s'afegeix un aglutinant (p. ex. goma aràbiga).
AQUAREL·LA
AQUAREL·LA
Tècnica pictòrica que dissol els colors en aigua i els aplica sobre el paper. Consisteix a aplicar capes semitransparents que, superposades, aconsegueixen colors més obscurs. Aprofita el blanc del paper.
Tècnica pictòrica que dissol els colors en aigua i els aplica sobre el paper. Consisteix a aplicar capes semitransparents que, superposades, aconsegueixen colors més obscurs. Aprofita el blanc del paper.
HAPPENING
HAPPENING
Manifestació artística multidisciplinària originària de la dècada de 1950 que parteix de la provocació i 
l’improvisament amb la participació espontània del públic.
Manifestació artística multidisciplinària originària de la dècada de 1950 que parteix de la provocació i
l’improvisament amb la participació espontània del públic.
MUR CORTINA
MUR CORTINA
Paret que forma la façana d’un edifici, no sustentadora, feta a base de vidre, alumini o altres materials lleugers formant una espècie de cortina exterior que amaga els elements estructurals dels edificis. Exemple: Mies van der Rohe.
Paret que forma la façana d’un edifici, no sustentadora, feta a base de vidre, alumini o altres materials lleugers formant una espècie de cortina exterior que amaga els elements estructurals dels edificis. Exemple: Mies van der Rohe.
PASTEL
PASTEL
Tècnica pictòrica que utilitza pigments secs mesclats amb goma aràbiga o resina en forma de varetes (els anomenats «pastels»). El color s’estén amb l’ajuda d’un difuminador o amb els dits.
Tècnica pictòrica que utilitza pigments secs mesclats amb goma aràbiga o resina en forma de varetes (els anomenats «pastels»). El color s’estén amb l’ajuda d’un difuminador o amb els dits.
PILOTIS
PILOTIS
Suports verticals de secció circular i de formigó armat que aïllen de la planta baixa el cos de l'edifici que sustenten creant un espai cobert i sense parets (exempt).
Suports verticals de secció circular i de formigó armat que aïllen de la planta baixa el cos de l'edifici que sustenten creant un espai cobert i sense parets (exempt).
READY MADE
READY MADE
Objectes elaborats en sèrie, quotidians, sovint modificats i convertits en obra d’art. Característics del 
dadaisme. Els primers varen ser creats per Marcel Duchamp.
Objectes elaborats en sèrie, quotidians, sovint modificats i convertits en obra d’art. Característics del
dadaisme. Els primers varen ser creats per Marcel Duchamp.
TRENCADÍS
TRENCADÍS
Tipus d’ornamentació característica de l’arquitectura modernista catalana que consisteix en una mena de mosaic format a partir de fragments de rajoles trencades.
Tipus d’ornamentació característica de l’arquitectura modernista catalana que consisteix en una mena de mosaic format a partir de fragments de rajoles trencades.