• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/35

Click para voltear

35 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
Petit absis. Sol tenir planta semicircular o poligonal, é s cobert amb volta. Sovint disposat en sentit radial a
l'absis de la capçalera de l'església.
Petit absis. Sol tenir planta semicircular o poligonal, é s cobert amb volta. Sovint disposat en sentit radial a
l'absis de la capçalera de l'església.
ABSIDIOLA
ABSIDIOLA
Part de l’església situada a la capçalera, que sobresurt de la façana posterior i sol tenir planta semicircular o poligonal.
Part de l’església situada a la capçalera, que sobresurt de la façana posterior i sol tenir planta semicircular o poligonal.
ABSIS
ABSIS
A la mesquita, mur orientat cap a La Meca.
A la mesquita, mur orientat cap a La Meca.
ALQUIBLE
ALQUIBLE
Oval o marc en forma d'ametlla que envolta la figura de Crist o de la Verge en Majestat. Característic de l'art romànic.
Oval o marc en forma d'ametlla que envolta la figura de Crist o de la Verge en Majestat. Característic de l'art romànic.
AMETLLA MÍSTICA
/ MÀNDORLA
AMETLLA MÍSTICA
/ MÀNDORLA
Cadascun dels arcs que, superposats i amb un marcat atrompetament,se situen per sobre de l'obertura d'una porta, o finestra al romànic i al gòtic. Solen aparèixer decorades amb motius vegetals, geomètrics, historiats...
Cadascun dels arcs que, superposats i amb un marcat atrompetament,se situen per sobre de l'obertura d'una porta, o finestra al romànic i al gòtic. Solen aparèixer decorades amb motius vegetals, geomètrics, historiats...
ARQUIVOLTA
ARQUIVOLTA
Arc format per lòbuls juxtaposats, quasi sempre en nombre imparell. Característic de l'art islàmic.
Arc format per lòbuls juxtaposats, quasi sempre en nombre imparell. Característic de l'art islàmic.
ARC LOBULAT
ARC LOBULAT
Arc d'una circumferència superior a 180º amb el centre situat per sobre de la línia d'arrencada. Característic de
l'art islàmic.
Arc d'una circumferència superior a 180º amb el centre situat per sobre de la línia d'arrencada. Característic de
l'art islàmic.
ARC DE FERRADURA
ARC DE FERRADURA
Arc que reforça i segmenta en trams la volta d'una nau. La seva disposició és perpendicular a l'eix longitudinal de la nau. Característic de l'art romànic.
Arc que reforça i segmenta en trams la volta d'una nau. La seva disposició és perpendicular a l'eix longitudinal de la nau. Característic de l'art romànic.
ARC FAIXÓ O PERPANY
ARC FAIXÓ O PERPANY
Element decoratiu en forma de motllura rectangular que emmarca els arcs de les portes i finestres en
construccions islàmiques.
Element decoratiu en forma de motllura rectangular que emmarca els arcs de les portes i finestres en
construccions islàmiques.
ARRABÀ
ARRABÀ
Edifici exempt circular, quadrat o poligonal on s'administrava el baptisme per immersió. Generalment amb coberta de cúpula. Antigament es construïa devora una església.
Edifici exempt circular, quadrat o poligonal on s'administrava el baptisme per immersió. Generalment amb coberta de cúpula. Antigament es construïa devora una església.
BAPTISTERI
BAPTISTERI
Torre situada damunt el creuer d’una església. Característica de l’art romànic.
Torre situada damunt el creuer d’una església. Característica de l’art romànic.
CIMBORI
CIMBORI
Pati quadrangular descobert, voltat de galeries porticades, al qual conflueixen les diferents dependències d'un monestir o catedral. Apareix en l'art romànic i perdura en estils posteriors.
Pati quadrangular descobert, voltat de galeries porticades, al qual conflueixen les diferents dependències d'un monestir o catedral. Apareix en l'art romànic i perdura en estils posteriors.
CLAUSTRE
CLAUSTRE
Espai quadrat, sovint cobert per una cúpula on s'entrecreuen la nau central i la transversal.
Espai quadrat, sovint cobert per una cúpula on s'entrecreuen la nau central i la transversal.
CREUER
CREUER
A les catedrals i esglésies de peregrinació, passadís darrere el presbiteri resultat del perllongament de les
naus laterals.
A les catedrals i esglésies de peregrinació, passadís darrere el presbiteri resultat del perllongament de les
naus laterals.
DEAMBULATORI
/GIROLA
DEAMBULATORI
/GIROLA
Conjunt de dues taules (usualment de fusta) unides i decorades amb relleus o pintures.
Conjunt de dues taules (usualment de fusta) unides i decorades amb relleus o pintures.
DÍPTIC
DÍPTIC
Sala de la mesquita destinada a la oració. Generalment formada per naus perpendiculars a la quibla.
Sala de la mesquita destinada a la oració. Generalment formada per naus perpendiculars a la quibla.
HARAM
HARAM
Taula pintada característica de l'art bizantí. Solen reproduir imatges de Crist, la Mare de Déu o els sants.
Taula pintada característica de l'art bizantí. Solen reproduir imatges de Crist, la Mare de Déu o els sants.
ICONA
ICONA
Element arquitectònic de planta circular o poligonal, amb obertures laterals que corona una cúpula o una torre i permet il·luminar l'espai
interior.
Element arquitectònic de planta circular o poligonal, amb obertures laterals que corona una cúpula o una torre i permet il·luminar l'espai
interior.
LLANTERNA
LLANTERNA
Petit recinte d’una mesquita, proper al mihrab, destinat a les autoritats.
Petit recinte d’una mesquita, proper al mihrab, destinat a les autoritats.
MAQSURA
MAQSURA
En el món musulmà, edifici destinat a l'oració comunitària.
En el món musulmà, edifici destinat a l'oració comunitària.
MESQUITA
MESQUITA
Nínxol còncau emmarcat per columnes, situat generalment a la part central de la quibla. La seva funció es orientar els precs dels fidels cap a La Meca.
Nínxol còncau emmarcat per columnes, situat generalment a la part central de la quibla. La seva funció es orientar els precs dels fidels cap a La Meca.
MIHRAB
MIHRAB
Torre d'una mesquita des d'on el muetzí crida a l'oració.
Torre d'una mesquita des d'on el muetzí crida a l'oració.
MINARET
MINARET
Púlpit o trona, coronat amb dosser, prop del mihrab d'una mesquita des d'on predica l'imam o es llegeix l'Alcorà.
Púlpit o trona, coronat amb dosser, prop del mihrab d'una mesquita des d'on predica l'imam o es llegeix l'Alcorà.
MÍNBAR
MÍNBAR
Pòrtic situat davant l’ingrés principal de les basíliques paleocristianes reservat per als catecúmens. Sol anar
precedit d’un atri.
Pòrtic situat davant l’ingrés principal de les basíliques paleocristianes reservat per als catecúmens. Sol anar
precedit d’un atri.
NÀRTEX
NÀRTEX
Arc ressaltat a l’intradós d’una volta amb la finalitat de reforçar-la o decorar-la. Característic de les voltes
gòtiques de creueria.
Arc ressaltat a l’intradós d’una volta amb la finalitat de reforçar-la o decorar-la. Característic de les voltes
gòtiques de creueria.
NERVADURA
/NERVI
NERVADURA
/NERVI
Conjunt de carreus (pedres) que omplen l’espai entre els arcs i els nervis d'una volta de creueria.
Conjunt de carreus (pedres) que omplen l’espai entre els arcs i els nervis d'una volta de creueria.
PLEMENTERIA
PLEMENTERIA
Espai que envolta l’altar major d’una església, generalment elevat respecte de les naus.
Espai que envolta l’altar major d’una església, generalment elevat respecte de les naus.
PRESBITERI
PRESBITERI
Nau transversal o perpendicular d’una església que configura arquitectònicament la planta de creu llatina
Nau transversal o perpendicular d’una església que configura arquitectònicament la planta de creu llatina
TRANSSEPTE
TRANSSEPTE
Procediment pictòric en què els colors es dilueixen amb aigua que conté aglutinants (goma, ou), s'aplica
sobre taula o mur i es pot retocar en eixut.
Procediment pictòric en què els colors es dilueixen amb aigua que conté aglutinants (goma, ou), s'aplica
sobre taula o mur i es pot retocar en eixut.
TREMP
TREMP
A l’església cristiana, galeria construïda sobre les naus laterals.
A l’església cristiana, galeria construïda sobre les naus laterals.
TRIBUNA
TRIBUNA
Petita volta semicònica o volada que serveix per passar d'una planta quadrada a una octogonal sobre la qual és possible aixecar una cúpula.
Petita volta semicònica o volada que serveix per passar d'una planta quadrada a una octogonal sobre la qual és possible aixecar una cúpula.
TROMPA
TROMPA
Volta generada pel creuament perpendicular de dues voltes de canó.
Volta generada pel creuament perpendicular de dues voltes de canó.
VOLTA D'ARESTA
VOLTA D'ARESTA
Volta generada pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix longitudinal.
Volta generada pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix longitudinal.
VOLTA DE CANÓ
VOLTA DE CANÓ
Decoració formada per petits prismes juxtaposats verticalment amb la superfície inferior còncava que semblen estalactites i adornen cúpules, arcs, voltes i capitells. Característica de l’art islàmic.
Decoració formada per petits prismes juxtaposats verticalment amb la superfície inferior còncava que semblen estalactites i adornen cúpules, arcs, voltes i capitells. Característica de l’art islàmic.
MOCÀRABS
MOCÀRABS
Símbols dels quatre Evangelistes: Mateu (home o àngel), Marc (lleó), Lluc (bou), Joan (àliga).
Símbols dels quatre Evangelistes: Mateu (home o àngel), Marc (lleó), Lluc (bou), Joan (àliga).
TETRAMORF
TETRAMORF