• Barajar
  Activar
  Desactivar
 • Alphabetizar
  Activar
  Desactivar
 • Frente Primero
  Activar
  Desactivar
 • Ambos lados
  Activar
  Desactivar
 • Leer
  Activar
  Desactivar
Leyendo...
Frente

Cómo estudiar sus tarjetas

Teclas de Derecha/Izquierda: Navegar entre tarjetas.tecla derechatecla izquierda

Teclas Arriba/Abajo: Colvea la carta entre frente y dorso.tecla abajotecla arriba

Tecla H: Muestra pista (3er lado).tecla h

Tecla N: Lea el texto en voz.tecla n

image

Boton play

image

Boton play

image

Progreso

1/15

Click para voltear

15 Cartas en este set

 • Frente
 • Atrás
 • 3er lado (pista)
0 a 2 anys Piaget
sensoriomotor
boca-ma
2-7 anys Piaget Estadis d'aprenentatge
Preoperacional
joc simbólic
7-12 Piaget Estadis de l'aprenentatge
Operacions concretes
lógica
més de 12 anys, Piaget estadis de l'aprenentatge
Operacions formals
pensament abstracte
Reforç/Càstig, Teories aprenentatge
Watson
Conductisme
Teories aprenentatge, OBSERVACIÓ
Bandura
imitació, aprenentatge social
Teories aprenentatge, SIGNIFICATIU
Ausuber
aprèn lo que va interessant
Teories aprenentatge, MEDIACIÓ ( andamiatje)
Vigotsky
Zona Desenvolupament REAL ( ja sap),
Z. D. PROPER( aprèn amb ajuda, MEDIADOR)
Z. D. PRÒXIM ( ja ho a après, base per aprendre altra cosa) pasa a ser ZDR
Definició APRENENTATGE
conjunt HABILITATS + CONEIXEMENTS + CONCEPTES
ánim que ja t'ho saps💪
FACTORS de L'APRENENTATGE
ACTITUD
INTEL.LIGENCIA
EXPERIÈNCIA PRÈVIA
MOTIVACIÓ
MADURACIÓ
🤓 una ACTITUD
INTEL. LIGENT es vore una EXPocició al MOMA
Fases de la motivació
ESTAT MOTIVAT( lo q motiva)
CONDUCTA MOTIVADA( acció)
SATISFACCIÓ
anem bé!! 😄
La motivació si requereix aprenentatge pot ser...
PRIMÀRIA ( fisiológica, menjar, dormir...)
SECUNDÀRIA (adquirida, marques de roba..)
1-2
Segons la FINALITAT la motivació pot ser
BIOLÓGICA ( cagar...)
PSICOLÓGICA ( divertirse, curiositat...)
💩 y🥳
Les Intervencions poden ser..
EDUCATIVES( ho ensenyem a fer)
ASSISTENCIALS (ho fem nosaltres)
ÉSSER HUMÀ
BIOPSCOSOCIAL =?
Ésser multidimencional
No hi ha pista jejeje